skribents007.1s.lv

 


Andreja Eglīša simtgadei veltītais jaunrades konkurss– literārajā un vizuālajā mākslā.Līdz 8.oktobrim.


Konkurss 7.-12.klašu skolēniem. Darbi iesniedzami līdz 2012. gada 8. oktobrim. Andreja Eglīša jaunrades konkursu organizē Ļaudonas vidusskola, sadarbībā ar Ļaudonas pagasta pārvaldi, Madonas novada domi un Andreja Eglīša LNF.

  Konkursa laureāti tiks apbalvoti A.Eglīša simtgades noslēguma pasākumā 2012. gada 21. oktobrī Ļaudonas vidusskolā.

  Konkursa laureāti tiks apbalvoti A.Eglīša simtgades noslēguma pasākumā 2012. gada 21. oktobrī Ļaudonas vidusskolā.

Andrejs Eglītis (1912.21.10. – 2006.23.02.) dzimis Ļaudonas pagasta „Siliešos”. A.Eglītis ir 19. latviešu divīzijas kara korespondents, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, vairāk nekā 30 grāmatu autors, tai skaitā kopdarbs ar komponisti L.Garūtu- kantāte „Dievs, Tava zeme deg” (1943.g.).

Dzejnieks Andrejs Eglītis -latvietības un valstiskuma ideju iemiesojums, dzejas rindas sabalsojas ar daudzu latviešu slēptākajām alkām pēc tautas kopības, spēka un neatkarības.

 Andreja Eglīša jaunrades konkursa NOLIKUMS.
Mērķis: Attīstīt skolēnu jaunrades prasmes literatūrā un vizuālajā mākslā. Rosināt skolēnos interesi un izpratni par Andreja Eglīša dzeju. Aktualizēt skolēnos izpratni par patriotismu un atbildību.
Organizators: Ļaudonas vidusskola, atbalsta Ļaudonas pagasta pārvalde, Madonas novada dome, Andreja Eglīša LNF (Stokholma).
Dalībnieki: Latvijas vispārizglītojošo skolu 7.-12.klašu skolēni.
Literatūra
Literārās jaunrades darbs prozā vai dzejā (brīva žanra izvēle).
Darbu temati:

,,Mans Dievs ir viss ap mani.” (A. Eglītis)
,,Es esmu cēlies no mīlestības.” (A. Eglītis)
,,Mēs viens otrā esam, viens otru nesam. Mājās.” (A. Eglītis)
Darba noformējums: Datorsalikumā: Fonts Times New Roman, burtu izmērs 12pt., atstatums starp rindiņām (Line spacing) 1,5, darba apjoms 1-2A4 formāta lapas.
Vērtēšanas kritēriji: atbilstība konkursa mērķiem, izvēlētajam tematam, satura oriģinalitāte, valodas bagātība, savdabība..
Vizuālā māksla
Viena Andreja Eglīša dzejoļa (pēc autora izvēles) izpratnes interpretācija ar vizuālās mākslas
līdzekļiem, paņēmieniem.
Darba noformējums: Zīmējums vai grafika A4 formātā.
Uz atsevišķas A4 lapas pievienot dzejoli, norādot izvēlētā dzejoļa nosaukumu (dzejoļu krājumu).
Vērtēšanas kritēriji: atbilstība konkursa mērķiem, izvēlētajai tēmai, kompozīcija, darba izpildījuma kvalitāte, oriģinalitāte.

Darbu iesniegšana: darbus literatūrā iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi a.eglitis100@inbox.lv ,
vizuālajā mākslā pa pastu (Skolas ielā 2, Ļaudona, LV-4862, Madonas nov.) līdz 2012.gada
8.oktobrim ar norādi Andreja Eglīša konkursam. Darbam jāpievieno informācija: autora vārds, uzvārds, skola, klase, e-pasta adrese, skolotāja vārds,
uzvārds, telefona numurs.
Vērtēšanas komisija: Komisijas goda locekle Māra Strautmane- Andreja Eglīša LNF valdes priekšsēdētāja. Komisija literatūras jomā: Guntars Račs (mūziķis, dzejnieks), Pāvels Johansons (dzejnieks), Ruta Vizāne – laikraksta ,,Ļaudonas Vēstis” redaktore, Madonas novada deputāte. Komisija vizuālās mākslas jomā: Gunārs Krollis (mākslinieks – grafiķis), Marika Zeimule (Madonas Mākslas skolas direktore), Danute Vēze (Madonas vadpētniecības un mākslas muzeja mākslas nodaļas vadītāja).
Darbu vērtēšana: Darbus izvērtējot, tiek piešķirta viena 1.vieta, viena 2.vieta, viena 3.vieta gan literatūrā, gan vizuālajā mākslā 7.-9.kl., 10.-12.kl.grupās.
Apbalvošana: Uzvarētāju apbalvošana konkursa noslēguma pasākumā 2012.gada 21.oktobrī
Ļaudonā, atzīmējot novadnieka Andreja Eglīša simtgadi.
Kopējais balvu fonds 1500,00 Ls.
Vairāk informācijas:
Kontaktpersonas:
literatūrā Ļaudonas vsk. latviešu valodas un literatūras skolotājas Sarmīte Sīle T:26413643,
e-pasts silesarmite@inbox.lv, Lelde Elijāse T:28348794 e-pasts Skollelde@inbox.lv
vizuālajā mākslā Vija Toča (Ļaudonas vsk. vizuālās mākslas skolotāja)- T:27158353

 

Komentāri (0)  |  2012-08-03 18:10  |  Skatīts: 1644x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ