skribents007.1s.lv

 


R.Blaumaņa literārās prēmijas 8 konkurss.


Vēl viens konkurss skolu jauniešiem. Piedalieties! Jums ir laiks līdz 20.oktobrim uzrakstīt un iesniegt darbus. Tikko pamanīju. Aiciniet sev zināmos skolēnus piedalīties!
                                                         R. Blaumaņa literārās prēmijas 8. konkursa nolikums

Mērķis: 1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”.

2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.

Organizatori:

R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība,

biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”.

Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi.

Tēmas:

7. -9. klašu skolēniem – A4 – 1-2 lapas, 12. lieluma burtiem

Mans ceļojums pa Brakiem.

Pārdomas par …………. (kādu no R. Blaumaņa darbu tēliem).

3. „Liels labums reti nāk bez liela grūtuma.” (R. Blaumanis)

10. – 12. klašu skolēniem – A4 – 3-4 lapas, 12. lieluma burtiem

R. Blaumaņa veiksmes formula.

Baltais un melnais R. Blaumaņa prozā (dramaturģijā, dzejā).

3. „Palīdzi cilvēkam, un tu būsi kalpojis cilvēcei.” (R.Blaumanis)

Vērtēšanas kritēriji:

Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.

Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.

Latviešu valodas literāro normu ievērošana.

Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2012. gada 20. oktobrim pa pastu vai elektroniski, e-pasts: braki2@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot foto.

Adrese: R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV – 4840

Kontakttālrunis: 64871569, 26388629, 26406289

Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte – R. Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” vadītāja, biedrības „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” priekšsēdētāja

Vērtēšanas komisija:

Anna Kuzina – R. Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” vecākā speciāliste

Inguna Bauere - rakstniece

Mārīte Breikša – Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Dace Zvirgzdiņa – Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja literatūras sektora vadītāja

Sanita Dāboliņa – filoloģe

Apbalvošana 2012. gada 8. decembrī Ērgļu saieta namā.

Balvu fonds

7. – 9. klase 10. – 12. klase

1. vieta – 50 lati 1. vieta – 70 lati

2. vieta – 35 lati 2. vieta – 50 lati

3. vieta – 20 lati 3. vieta – 30 lati

Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.

 Konkursa nolikums originala seit:

 http://www.braki.lv/lv/open-news:47939

Komentāri (0)  |  2012-09-04 19:46  |  Skatīts: 1672x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ