skribents007.1s.lv

 


konkurss “Zvaigznes grāmata 2013. Latviešu oriģinālliteratūra bērniem un jauniešiem”.Līdz 1.novembrim!


Komentārs:

Skribents007* - 2013-07-30 22:27
Maz jau ir, bet varbūt necer uz augstu kvalitāti? Jebkurā gadījuma- ta ir iespēja iesācejam. Ir dzirdētas bsumas, ka šogad tiks sludināts arī Rakstnieku Savienības un Gerkena romanu konkurss. Tur cipari parasti lielāki.BEz šī un Lauku Avīzes romāniem-citu konkursu jauniem darbiem nav. Vienkāršī nav. Tātad- paldies par to pašu.


Apgāds Zvaigzne ABC izsludina konkursu “Zvaigznes grāmata 2013. Latviešu oriģinālliteratūra bērniem un jauniešiem”.
Uzmanību! Jauna informācija par konkursu "Zvaigznes grāmata 2013"!Konkursa "Zvaigznes grāmata 2013" darbu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2013. gada 1. novembrim, bet konkursa rezultātu paziņošana - līdz 2014. gada 1. martam. Atgādinām, ka konkurss norit anonīmi.
Šis ir jau sestais Apgāda Zvaigzne ABC rīkotais bērnu un jaunatnes oriģinālliteratūras konkurss, kura mērķis ir izdot aktuālas, mākslinieciski augstvērtīgas, interesantas un vizuāli pievilcīgas grāmatas bērniem un jauniešiem.
Piecu gadu laikā, kopš notiek konkurss “Zvaigznes grāmata”, žūrija izvērtējusi vairāk nekā 200 oriģinālu darbu bērniem un jauniešiem no pirmsskolas līdz pat vidusskolas vecumam. Konkursā regulāri piedalās latviešu literatūrā jau pazīstami un iemīļoti bērnu rakstnieki (Ēriks Kūlis, Uldis Auseklis, Valdis Rūmnieks, Māris Rungulis), spēkus rakstīt jauniešiem izmēģina arī autori, kuri tradicionāli raksta pieaugušajiem (Anna Skaidrīte Gailīte, Inguna Bauere). Taču konkursa galvenais pluss: tas dod iespēju “startēt” arī gados jauniem autoriem, kuriem iesniegtais bieži ir pirmais darbs.

Konkursa dalībnieku izdoma ir apbrīnojama – tiek iesniegti gan ilustrēti bērnu dzejas un prozas darbu manuskripti, gan bērnības atmiņu stāsti, komiksi un apjomīgi piedzīvojumu un fantāzijas romāni. Konkursā ar saviem pirmajiem darbiem “Pūķa dziesma” un “Vilcenes stāsts” pirmo reizi startēja tagad jau populārās jauniešu rakstnieces Laura Dreiže un Linda Nemiera (Dreimane), kurām šobrīd publicētas attiecīgi 4 un 3 grāmatas. Iespēju publicēt savu pirmo grāmatu šajā konkursā guva arī Ilze Eņģele , Ellena R. Landara , Dace Šteinberga , Luīze Pastore un citi. Jauno autoru aktivitāte ir bijusi īpaši augsta pēdējos divos konkursos – vairāk nekā 70 procenti iesniegto manuskriptu piederēja rakstniecības debitantiem, kuri pārsvarā izmēģina savus spēkus fantāzijas un fantastikas žanros. Arī šo žanru augošā popularitāte Latvijā lielā mērā ir konkursa “Zvaigznes grāmata” nopelns.
Konkursa žūrijā darbojas gan pazīstami rakstnieki, tulkotāji, bērnu literatūras speciālisti, gan bērni un jaunieši vecumā no 8 līdz 16 gadiem. Pateicoties šim konkursam, latviešu bērnu un jauniešu literatūra dažu gadu laikā ir kļuvusi bagātāka jau par 30 oriģināldarbiem; tiem sekos vēl daudzi, kas šobrīd atrodas sagatavošanā. 
Šogad, kā jau ierasts, konkursā paredzētas trīs nominācijas: ilustrētas grāmatas pirmsskolas vecuma bērniem, grāmatas jaunākā skolas vecuma bērniem un grāmatas vidējā skolas vecuma bērniem un jauniešiem.
Darbu iesniegšanas termiņš ir 2013. gada 1. oktobris. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2014. gada janvāra beigām. 

 

KONKURSA NOLIKUMS

 Konkursa mērķis: izdot aktuālus, mākslinieciski augstvērtīgus, interesantus un vizuāli pievilcīgus oriģinālliteratūras darbus bērniem un jauniešiem.

 
Konkursa uzdevumi:
veicināt bērnu un jauniešu interesi un izpratni par grāmatu kā nozīmīgu līdzekli personības veidošanā, izglītošanā, identitātes meklējumos, ikdienas problēmu risināšanā, saturīgā laika pavadīšanā;
rosināt profesionālus literātus rakstīt bērniem un jauniešiem;
sekmēt jaunu literāro un māksliniecisko talantu rašanos un attīstību.
 
 
KONKURSĀ PAREDZĒTAS TRĪS NOMINĀCIJAS
I. Grāmatas pirmsskolas vecuma bērniem.
II. Grāmatas jaunākā skolas vecuma bērniem.
III. Grāmatas vidējā skolas vecuma bērniem vai jauniešiem.
 
Noteikumi
Konkursā jāiesniedz nepublicēts ilustrētas vai neilustrētas grāmatas manuskripts, ilustrāciju kopiju komplekts ar teksta daļu vai bez tās (I nominācijas darbs var būt tikai ilustrāciju kopiju komplekts).
Darba tematikai jābūt mūsdienīgai, bērnu ikdienai tuvai un labi saprotamai.
Darba apjoms, tehnika, formāts un krāsu skaits netiek ierobežots.
Galvenie vērtēšanas kritēriji:
tematiskā aktualitāte un atbilstība vecumposmam;
mākslinieciskums;
kompozicionālais veselums;
oriģinalitāte;
tehniskā izpildījuma kvalitāte un atbilstība poligrāfiskajai pavairošanai.
 
Darbu iesniegšana
Darbam jābūt anonīmam, ar nosaukumu. Darbam jāpievieno aizlīmēta aploksne ar šo pašu nosaukumu un ziņām par autoru – vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese. Ja darbam ir vairāki autori, jānorāda informācija par visiem autoriem.
Darbs jāiesniedz gan datordrukā, gan elektroniski (CD, USB zibatmiņā). Darbā jāievēro šādi parametri: šrifts Times New Roman, burtu lielums 12, rindu intervāls 1,5. Darba drukātā versija jāiesniedz neiesietā veidā, tās lappusēm jābūt secīgi numurētām. Darba datorversija saglabājama kā .doc vai. rtf fails. Vēlams neizmantot formatējuma veidus, kas apgrūtina darba lasīšanu (piemēram, tekstā ievietoti attēli, lappušu malu noformējums).
Darba ilustrācijas iesniedzamas atsevišķi no teksta (.jpg vai citā elektronisko attēlu formātā). Konkursā netiek pieņemti zīmējumu, gleznojumu un fotogrāfiju, kā arī citu dokumentu oriģināli; iesniegtajām ilustrācijām jābūt ieskenētām vai kopētām.
Manuskriptam jābūt autora oriģināldarbam. Darbi ar plaģiāta pazīmēm tiek diskvalificēti.
Ja darba fragmenti ir publicēti internetā, līdz darba iesniegšanai konkursā tie no turienes jāizņem; pretējā gadījumā darbs tiek diskvalificēts.
Darbam jābūt pabeigtam. Konkursā netiek vērtētas atsevišķas lielāka apjoma darbu, piemēram, romānu sēriju, daļas.
Gadījumā, ja tiek iesniegts dzejas manuskripts, tā apjoms nedrīkst būt mazāks par 200 un lielāks par 400 dzejas rindām. Dzejas krājumiem jābūt konceptuāli sakārtotiem.
Ja viens autors konkursā iesniedz vairākus darbus, aploksne ar datiem un datu nesējs ar darba elektronisko versiju jāpievieno katram darbam.
Darbu iesniedzot,  autors ar to apliecina savu piekrišanu darba publicēšanai.
Darbus var iesniegt Apgādā Zvaigzne ABC Rīgā, K. Valdemāra ielā 6 (Latviešu valodas, literatūras un mākslas redakcijā) katru darba dienu no 10.00 līdz 12.00 un no 14.00 līdz 16.00) vai sūtīt pa pastu ar norādi „Konkursam Zvaigznes grāmata 2013. Latviešu oriģinālliteratūra bērniem un jauniešiem” uz adresi: Apgāds Zvaigzne ABC, K. Valdemāra iela 6, Rīga, LV-1010. Pa elektronisko pastu iesūtīti darbi konkursā netiek pieņemti.
 
Vērtēšana un apbalvošana.
 
Darbus vērtē Apgāda Zvaigzne ABC izveidota žūrijas komisija.
Konkursa uzvarētājs katrā nominācijā pēc izdevniecības līguma noslēgšanas saņem honorāru (Ls 500,-). Uzvarētāju darbi tiek publicēti Apgādā Zvaigzne ABC. Grāmatā tiek ievietots teksts par autora panākumiem konkursā „Zvaigznes grāmata. Latviešu oriģinālliteratūra bērniem un jauniešiem”. Apgāds, maksājot autoratlīdzību, saglabā tiesības publicēt arī citus iesniegtos manuskriptus, kurus žūrijas komisija atzinusi par konkursa kritērijiem atbilstošiem un izdošanai derīgiem. Šo darbu skaits netiek ierobežots.
Žūrijas komisijai ir tiesības lemt par veicināšanas prēmiju piešķiršanu autoriem, kuru darbi atzīti par izdošanai derīgiem – ne mazāk kā Ls 200,- apmērā par vienu darbu. Šim nolūkam konkursa fondā tiek rezervēta summa Ls 1000,- apmērā.
Apgāds Zvaigzne ABC patur tiesības prēmijas nepiešķirt un/vai darbus nepublicēt, ja iesniegtie darbi, pamatojoties uz žūrijas komisijas vērtējumu, neatbilst konkursa kritērijiem.
Konkursa  norise.
Darbu iesniegšana notiek no 2013. gada 15. maija līdz 2013. gada 1. oktobrim.
Darbu vērtēšana norisinās no 2013. gada 4. oktobra līdz 2013. gada 30. decembrim.
Konkursa uzvarētāji tiek paziņoti ne vēlāk kā 2014. gada 30. janvārī.
Konkursa nepublicējamo darbu CD un USB zibatmiņas autori var saņemt atpakaļ Apgādā Zvaigzne ABC.
Konkursa teksta manuskriptu izdrukas un ilustrāciju kopijas nerecenzē un atpakaļ neizsniedz.
KONTAKTI:
Apgāda Zvaigzne ABC
Latviešu valodas, literatūras un mākslas redakcija
K. Valdemāra iela 6,
Rīga, LV-1010
tālr.: 67228609
Komentāri (3)  |  2013-05-16 15:43  |  Skatīts: 4438x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
šausmas* - 2013-07-30 21:15
Kā nav kauna tik lielai izdevniecībai tik maz maksāt?!?

Skribents007* - 2013-07-30 22:27
Maz jau ir, bet varbūt necer uz augstu kvalitāti? Jebkurā gadījuma- ta ir iespēja iesācejam. Ir dzirdētas bsumas, ka šogad tiks sludināts arī Rakstnieku Savienības un Gerkena romanu konkurss. Tur cipari parasti lielāki.BEz šī un Lauku Avīzes romāniem-citu konkursu jauniem darbiem nav. Vienkāršī nav. Tātad- paldies par to pašu.

aiva* - 2013-10-01 07:55
Intresants konkurs jauniem raksniekie dod iespeju
sevu speju no vertet.


- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ