skribents007.1s.lv

 


“Mūsu stiprās dzimtas” manuskriptu konkurss 2013.


Apgāds “Jumava” sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izsludina manuskriptu konkursu “Mūsu stiprās dzimtas”.

Mūsu tautas vēsture un tās kultūrmantojums ir mūsu tautas pašapziņa, tā apzināšana un saglabāšana ir ļoti svarīgs uzdevums. Apgāds “Jumava” sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izsludina šo konkursu, lai mūsu tautas vēsture, mūsu vecvecāku un vecāku stāsti tiktu saglabāti nākošām paaudzēm. Latvijas Pašvaldību savienība, kas aktīvi sadarbojas ar Latvijas pašvaldībām, izsūta šo konkursa pieteikumu aicinājumu, cerot uz Latvijas pašvaldību, domju, novadu domju, kultūras iestāžu un bibliotēku līdzdarbību, informējot interesentus par šo konkursu.

Apgāds “Jumava” 20 darbības gadu laikā ir bijis aktīvs kultūrvēsturisko stāstu izdevējs, tāpēc turpinot grāmatu sēriju par Latvijas kultūrvēsturi, apgāds aicina pašvaldībās dzīvojošos vēsturniekus, literatūras zinātniekus, novadpētniekus un citus aktīvus interesentus, kuri ir pierakstījuši, veidojuši un saglabājuši informāciju un aprakstus par savos novados un pilsētās dzīvojošiem ļaudīm, kas nāk no stiprām dzimtām, un pētījuši savu vai sev tuvākās apkaimes dzimtu likteņus, veidot manuskriptus, rakstīt stāstus un iesniegt tos konkursa žūrijai izvērtēšanai.

Izveidota profesionāla žūrija vērtēs iesniegtos manuskriptus un konkursa uzvarētāja manuskripts tiks izdots apgāda Jumava grāmatu sērijā par Latvijas kultūrvēsturi. Tiks izvēlēti papildus divi manuskripti, kurus arī nominēs žūrija un tie saņems balvas no apgāda “Jumava”.

Manuskriptu iesniegšanas termiņš: no 09.09.2013 līdz 07.03.2014.

Iesniegto manuskriptu vērtēšana tiek uzsākta pēc iesniegšanas termiņa beigām un konkursa uzvarētāji tiek paziņoti 08.05.2014. Grāmata tiek izdota 2014. gada nogalē. 

Konkursa dalībnieka pieteikuma anketa

Vārds, uzvārds:

____________________________________________________________

Dzimšanas gads,datums:

_______________________________________________

Pašreizējā dzīves vieta:

________________________________________________

Kontaktinformācija:

Tālrunis _______________________

E-pasts________________________

Nodarbinātība:

Pašnodarbināta persona____________

Nodarbināts privātajā sektorā________

Students________________________

Bezdarbnieks____________________

Pensijā_________________________

Izglītība

Maģistra________________________

Bakalaura_______________________

Nepabeigta augstākā______________

Vidējā__________________________

Cita____________________________

 

Publikācijas* (nav obligāts noteikums, ka konkursa pretendentam jābūt publikācijām)

 

Atsauksme no vietējās pašvaldības (obligāta prasība), ka konkursa pretendents ir informējis savu pašvaldību par piedalīšanos konkursā, izklāstījis sava darba ideju pašvaldībai un pašvaldība ir devusi savu piekrišanu, ka pozitīva konkursa rezultāta gadījumā varētu būt iespējama sadarbība ar apgādu “Jumava” no pašvaldības puses.

Apgāda “Jumava”

“Mūsu stiprās dzimtas” manuskriptu konkurss

NOLIKUMS

Vispārīgā daļa

Konkursa mērķis ir celt Latvijas novadu cilvēku pašapziņu un popularizēt  kultūrvēsturisko mantojumu, stāstot par  mūsu zemes pamatu – stiprajām latviešu saimēm, ģimenes tradīcijām.

Lai apzinātu un atbalstītu aktivitātes, kas atbilst minētajiem mērķiem, apgāds “Jumava” sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību rīko manuskriptu konkursu.

Konkurss tiek izsludināts Latvijas pašvaldību savienības elektroniskajā mājas lapā: www.lps.lv un apgāda “Jumava” mājas lapā: www.jumava.lv. Pēc iespējām informācija par konkursu var būt pieejama reģionālajā presē un citos medijos.

Uzvarētājs slēdz līgumu ar apgādu “Jumavu” par darba izdošanu. Līgumā tiek detalizēti aprakstīts līguma priekšmets un nostiprinātas abu pušu saistības.

Par pirmā apgāda „Jumava” un Latvijas Pašvaldību savienības rīkotā konkursa laureāti kļuva vecpiebaldzēniete rakstniece Ingūna Bauere, grāmata „Marta, mana Andromeda”, ko apgāds „Jumava” izdeva 2013.gada jūnijā. Drīzumā klajā nāks vēl trīs konkursā augstu novērtējumu ieguvuši darbi: sadarbībā ar Vecumnieku novada domi - Gaļinas Viegliņas grāmata „Pa votu un sēļu pēdām Zemgalē 15.- 20.gs” (plānots izdot šā gada gada nogalē), ar Balvu novada pašvaldības atbalstu - Irēnas Šaicānes „Balvēnieši 20.gadsimtā „Staņislava”stāstos”( plānots izdot šā gada augustā), bet ar Beverīnas novada pašvaldības atbalstu – Ingas Boškinas grāmata „Trikāta – Tālavas valsts galvaspilsēta”(plānots izdot 2014.gadā).

Darba iesniegšanas tehniskās prasības

1. Darbam vai darba koncepcijai jābūt sagatavotai latviešu valodā;

2. Kopējais darba apjoms nedrīkst būt mazāks par 150 lappusēm un nedrīkst pārsniegt 400 lappuses; iesniedzot darba koncepciju, tai jāpievieno detalizēts darba apraksts, paredzamais apjoms, pabeigšanas termiņš un teksta paraugs ne mazāk kā 30 lappuses;

 3. Darbs tiek sagatavots datorrakstā (.doc formātā):

- Vienas lappuses apjoms ir 1800 zīmes (ar atstarpēm);

- Pamatteksts: 12 formāta Times New Roman fonti, ar 1,5 mm atstarpi starp rindām;

- Virsraksti: 14 formāta Times New Roman fonti, ar 1,5 mm atstarpi starp rindām.

4. Darbs komisijai jānosūta elektroniskā veidā uz e-pasta adresi: pasutijums@jumava.lv

Iesniedzot darbu vai darba koncepciju, obligāti jāpievieno pieteikuma anketa.

Iesniegšanas termiņi

Darbu var iesniegt jebkurš pretendents, kurš to ir sagatavojis atbilstoši darba iesniegšanas parametriem. Papildus pretendentam nav noteikti nekādi reģionālie vai citi ierobežojumi.

Darbus var sūtīt no 2013. gada 9.septembra līdz 2014. gada 7.martam. Darbi, kas būs iesniegti ar novēlošanos, netiks izskatīti.

Izvērtēšanas kārtība un uzvarētāju noteikšana

Darbi tiek izskatīti 2 (divu) mēnešu laikā pēc iesniegšanas termiņa. Darbu izskatīšana notiek divās kārtās. Pēc pirmās kārtas atlases tiek noteikti 5 darbi, kas tiek nodoti īpaši izveidotai žūrijai. Uzvarētāju nosaka pieteikuma aktualitāte un atbilstība konkursa mērķiem. Konkursa rezultātus apstiprina apgāda “Jumava” valde.

Katrs darbs tiek izvērtēts, aprēķinot vidējo iegūto punktu skaitu pēc konkrēti noteiktas kritēriju skalas. Iesniegtajam darbam ir jāatbilst vairākiem pamatkritērijiem, uz kuriem balstoties tiek arī veikta novērtēšanai.

Pirmajā kārtā darbs tiek novērtēts pēc šādiem kritērijiem:

  • o   atbilstība darba iesniegšanas tehniskajām prasībām
  • o   vispārējā struktūra
  • o   dzimtas vēstures, tās „dzimtas koka” un tradīciju apzināšana un izpēte
  • o   novada kultūrvēstures atspoguļojums

Otrajā kārtā katru darbu izvērtē īpaši izveidota žūrija – apgāda “Jumava” galvenā redaktore un valdes pārstāvis, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji. Novērtēšana notiek pēc šādiem kritērijiem:

  • o   struktūra
  • o   noformējums
  • o   faktu/piemēru uzskaitījums
  • o   foto materiāla pieejamība

 Balvu fonds un uzvarētāju paziņošana

Trīs labāko darbu autoriem organizatori nosūta oficiālu paziņojumu par apbalvošanas ceremonijas norises laiku un vietu. Informācija katram pretendentam tiek izsūtīta uz anketā norādīto adresi. Apbalvošanas ceremonijas laikā tiek pasniegtas balvas šo darbu autoriem un paziņots visaugstāk novērtētais darbs.

 Konkursa noslēgumā tiek noteikti un apbalvoti 3 konkursa gaitā vislielāko punktu kopsummu ieguvušie dalībnieki, kuri saņem sekojošas balvas:

1.vietas ieguvējs — Ls 400,00  lielu autorhonorāru;

2.vietas un 3.vietas ieguvēji – saņem balvas no apgāda “Jumava”.

Apgāds “Jumava” šos darbus iekļauj savā apgāda plānā.

Apgādam “Jumava” ir tiesības kādu no balvām nepiešķirt.

Komentāri (0)  |  2013-09-19 13:27  |  Skatīts: 1579x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ