skribents007.1s.lv

 


R.Mūkam veltītais skolēnu jaunrades darbu konkurss. Līdz 1.decembrim!


Galēni – vieta, kur 1923.gada 14.janvārī dzimis un pirmos piecus dzīves gadus pavadījis Roberts Mūks. Izstaigājis pasaules ceļus, ar saviem darbiem reliģiju vēsturē kļuvis pazīstams visā pasaulē, atgriezās Latvijā, rakstīja esejas un dzejas, vienmēr saglabāja saikni ar dzimto vietu, bija Galēnu pamatskolas draugs un atbalstītājs.
2006.gada 4.janvārī Roberts Mūks aizgāja viņsaules ceļos. 28.janvārī viņa mirstīgās atliekas tika apbedītas Galēnu kapsētā. Janvāri pamatoti uzskatām par Roberta Mūka mēnesi, tāpēc aicinām piedalīties dzejniekam un reliģiju pētniekam veltītajā jaunrades darbu konkursā. Ceram uz atsaucību!
Riebiņu novada domes, Galēnu kultūrvēstures biedrības un Galēnu pamatskolas dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītā jaunrades darbu konkursa NOLIKUMS
Konkursa mērķis:
Skolēnu domu, izjūtu un pārdzīvojumu atklāsme jaunrades darbos.
Konkursa uzdevumi:
• Rosināt skolēnus iepazīt R. Mūka dzeju un esejas,
• Mudināt ikdienā saskatīt neparasto un savdabīgo,
• Vērot, analizēt, izpētīt un izteikt pārdomas par tendencēm sabiedrībā.
Konkursa tēma:
„ Starp sapņiem un īstenību mums ir jāatrod
Sava vieta – tas „klusais punkts”, kas nav
Tikai pieturas punkts, – bet atvēzēšanās.”
Konkursa noteikumi:
Dalībnieki – Latvijas vispārizglītojošo un arodvidusskolu audzēkņi
2. – 4. klase,
5. – 7. klase,
8. – 9. klase,
10. – 12. klase.
Dalībnieku uzdevums:
Uzrakstīt jebkura žanra jaunrades darbu atbilstoši tēmai, izvēloties savu virsrakstu.
Darba apjoms: līdz 2 A4 formāta lapām datorsalikumā. Darbs var būt ilustrēts.
Darbs jāiesniedz: līdz 2013. gada 1. decembrim ( pasta zīmogs) Galēnu pamatskolā.
Titullapā norādīt virsrakstu, vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāju- konsultantu, kā arī kontakttālruni vai e- pasta adresi.
Labāko darbu autorus apbalvos.
Konkursa noslēgums 2014.gada 17. janvārī Galēnu pamatskolā plkst. 13:00
Kontakti:
Galēnu pamatskola: tālr.65329002,
e – pasts: galenupsk@riebini.lv
pasta – adrese: Skolas iela – 11, p.n. Galēni, Riebiņu novads, LV – 5311
Projekta vadītāja: Marta Binduka – 26822989, bindukamarta@inbox.lv

 

Komentāri (0)  |  2013-10-08 06:29  |  Skatīts: 1252x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ