skribents007.1s.lv

 


Radošo darbu konkurss „MANI SEPTIŅJŪDŽU ZĀBAKI STĀV KAKTĀ AR PUTEKĻIEM APKLĀTI.”


RADOŠO DARBU KONKURSA
„MANI SEPTIŅJŪDŽU ZĀBAKI STĀV KAKTĀ AR PUTEKĻIEM APKLĀTI” (Aspazija)
NOLIKUMS
Aicinām piedalīties skolēnus radošo darbu (domrakstu, eseju, dzejoļu, zīmējumu) konkursā „Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti” un 9 labākos darbus no katras skolas iesūtīt Latviešu valodas aģentūrā (trīs katrā vecuma grupā).
1. Konkursa mērķis un uzdevumi:
1.1. popularizēt latviešu valodu;
1.2. rosināt skolēnu izzināt kultūrvēsturisko mantojumu, latviešu valodas lomu un nozīmi Latvijā, katra iedzīvotāja līdzatbildību, kopjot un saglabājot latviešu valodu;
2. Konkursa norise:
2.1. konkurss notiek no 2014. gada 26. septembra, darbus lūdzam iesūtīt līdz 2014. gada 18. novembrim (pasta zīmogs vai e-pasta nosūtīšanas datums);
2.2. konkursu organizē Latviešu valodas aģentūra, aicinot iesaistīties Latvijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes un latviešu diasporas nedēļas nogales skolas pasaulē;
2.3. informācija par konkursu ievietota Latviešu valodas aģentūras mājaslapā www.valoda.lv un tiek nosūtīta vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm un Latvijas diasporas nedēļas nogales skolām;
2.4. deviņi (9) labākie darbi no katras skolas (trīs katrā vecuma grupā) tiek iesūtīti Latviešu valodas aģentūrā ar norādi Konkursam (e–pasts: agentura@valoda.lv; pasta adrese: Rīgā, Lāčplēša ielā 35-5, LV-1011) tālākai izvērtēšanai;
2.4. iesūtot darbus, jānorāda:
ü autora vārds, uzvārds;
ü klase (vecums – diasporas skolēniem);
ü skolotājs;
ü precīzs skolas nosaukums;
ü skolas adrese;
ü kontakttālrunis un e-pasta adrese.
 
Iesniedzot darbus, autori piekrīt darbu publicēšanai Latviešu valodas aģentūras izdevumos, kā arī to literārai, mākslinieciskai un tehniskai rediģēšanai.
3. Iesūtīto darbu vērtēšanas kritēriji:
3.1. darba atbilsme tematam;
3.2. autora domas atklāsme;
3.3. izklāsta oriģinalitāte un radošs temata risinājums;
3.4. literāra un labskanīga valoda; valodiskās izpausmes radošums;
3.5. darba vizuālā kvalitāte.
4. Konkursa dalībnieki:
4.1. konkursā drīkst piedalīties ikviens skolēns gan Latvijā, gan ārzemēs (darbi iesniedzami latviešu valodā);
4.2. uzvarētāji tiks noteikti 3 klašu grupās:
ü 1.–4.klašu grupa Latvijā un 6–10 gadus veci diasporas nedēļas nogales skolu skolēni;
ü 5.–9.klašu grupa Latvijā un 11–15 gadus veci diasporas nedēļas nogales skolu skolēni;
ü 10.–12. klašu grupa Latvijā un 16–18 gadus veci diasporas nedēļas nogales skolu skolēni.

 

4.3. konkursā nedrīkst piedalīties Latviešu valodas aģentūras darbinieku un konkursa žūrijas ģimenes locekļi.

5. Uzvarētāja noteikšana:

5.1. Latviešu valodas aģentūras izveidota konkursa žūrija ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra, Rīgas Latviešu biedrības, Latvijas augstākās izglītības iestādes, UNESCO LNK un Latviešu valodas aģentūras pārstāvjiem;

5.2. no visiem iesūtītajiem darbiem tiek izvēlēti uzvarētāji, katrā klašu grupā nosakot labāko darbu autorus;

5.3. žūrijai ir tiesības piešķirt papildu veicināšanas balvas.

6. Konkursa balvu saņemšana:

6.1. balvas konkursa uzvarētājiem tiks pasniegtas Dzimtās valodas dienas pasākumā 2015. gada 20. februārī;

6.2. ja uzvarētājs pēc balvas neierodas, tā tiks nosūtīta pa pastu.

Projekta koordinatore: Velga Līcīte, tālr. 67201684, e-pasts: velga.licite@valoda.lv

Komentāri (0)  |  2014-09-22 21:52  |  Skatīts: 1444x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ