skribents007.1s.lv

 


Kalpaka eseju konkurss! Interesantas balvas.Līdz 21.decembrim!


Oskaram Kalpakam veltītais literārās jaunrades konkurss

..uz mājām nu PULKVEDIS nāk..

E.Virza

 Manas, tavas - mūsu mājas, mājas, kurās ir pavards, siltums, mīlestība un sapņi. Toreiz, pirms 131 gada, neviens pat iedomāties nevarēja, ka Liepsalu mājās piedzims puika, kura personības piemērs un kara stratēģijas prasme iedegs tūkstošos ticību un vienotību kopējam mērķim - manas, tavas - mūsu Latvijas dzimšanai.
Oskara Kalpaka personība viesa cieņu un uzticību, no kā veidojās pārliecība par nacionālas valsts vērtību. Garām ļaužu neizpratnei, atklātam naidam un absolūtām šaubām Oskars Kalpaks veda 220 vīru pretī lielai un naidīgai armijai.
To smagumu, kas bija Oskaram Kalpakam un viņa vīriem mums grūti iztēloties, bet viņš ar ticību, drosmi un pārliecību vienoja šos vīrus.
Lūkojoties uz šodienas notikumiem ar Kalpaka un viņa vīru acīm, mēģināsim uzburt stāstu par mūsdienu Latviju:
.. uz mājām nu Pulkvedis nāk un nogurušām acīm raugās tālumā.. viņš redz kādu māju.. pie tās karogs sarkanbaltssarkans.. un pavardā silta guns..
.. bet apkārt dubļaini lauki.. stieg kājas.
ak, Daugaviņa, māmuliņa.. klusi viņa lūpas čukst..
kamēr plīvo karogs, kamēr kuras silta guns,
Latvijai sirds - turas,
Latvijai - neizzust!

 

 1. Konkursa mērķis.
Ar šo konkursu vēlamies rosināt skolu jaunatni apzināties sevi kā Latvijas pilsoņus, kuri ciena un godina savas tautas varoņus.
Vēlamies veicināt skolēnos patriotisma jūtas pret savu dzimto zemi, pilsētu, ciemu.
Ikvienam konkursa dalībniekam dota iespēja izpaust radošumu un literāro talantu paša brīvi izvēlētā literārā žanrā. 
2. Konkursa norise.
2.1. Konkurss notiek no 2012. gada 11. novembra līdz 2012. gada 21. decembrim divās vecuma grupās.
2.2. Konkursā aicināti piedalīties 6.-8. klašu skolēni un 9.-12. klašu skolēni. Darbi jāiesniedz latviešu valodā.
2.3. Konkursā drīkst piedalīties ikviens Latvijas un ārpus Latvijas dzīvojošs skolēns
2
.4. Skolēnu radošie darbi iesūtāmi pa e-pastu esejakalpaks@inbox.lv.
Konkursa atbalstītāji - EP deputāti Inese Vaidere un Krišjānis Kariņš. 
 3. Konkursa žūrija.
Konkursa žūrijas goda loceklis, pirmā Oskara Kalpaka literārā konkursa žūrijas priekšsēdētājs - Ģirts Valdis Kristovskis.
3.1. Žūrijas priekšsēdētāja - Sarma Dreimane - filoloģe, uzņēmēja.
Žūrijas locekļi:
3.2.1. Silvija Kaugere - biedrības "In Patria Credere" valdes locekle.
3.2.2. Ina Druviete - filoloģe, profesore, 11.Saeimas deputāte.
3.2.3. Andrejs Modris Mežmalis - admirālis, Latvijas Virsnieku apvienības biedrs, DVCV valdes priekšsēdis.
3.2.4. Alla Štolcere - O. Kalpaka Rīgas tautas daiļamatu pamatskolas direktore.
3.2.5. Juris Vicoskis - izdevniecības „Jumava" valdes priekšsēdētājs.
3.2.6. Mārtiņš Stirāns - „Pulkveža O. Kalpaka piemiņas fonds" valdes loceklis.
3.2.7.Juris Vectirāns - ģenerālis, DVL valdes priekšsēdētājs.
3.2.8. Pārsla Mežciema - AS „Latvijas avīze" projektu vadītāja.
3.2.9. Kaiva Krastiņa - „Pulkveža O. Kalpaka piemiņas fonds" valdes locekle.
3.2.10. Andris Staklis - DVCV valdes loceklis.
4. Darba noformējums.
4.1. Darba apjoms 6.-8. klašu skolēniem:
līdz 2 lpp. datorrakstā (burtu lielums 12, rindu atstarpe 1,5). 

4.2. Darba apjoms 9.-12.klašu skolēniem:
3 - 4 lpp. datorrakstā (burtu lielums 12, rindu atstarpe 1,5). 

4.3. Titullapā jānorāda vārds, uzvārds, skola, klase. Pielikumā: mājas adrese, e-pasts, telefons, kā arī precīza skolas adrese. 
5. Konkursa rezultātu izvērtēšana un rezultātu paziņošana.5.1. Konkursa rezultāti tiks izziņoti 2013. gada 6. janvārī mājas lapā www.kalpaks.lv. Vērtēšana - darba orģinalitāte, emocionālais vēstījums un literārais sniegums.
5.26. Godalgas.
6.1. Balvas 9 labāko darbu autoriem - apmaksāts brauciens uz Eiropas Parlamentu Briselē, kurus dāvā Eiropas Parlamenta deputāti Inese Vaidere un Krišjānis Kariņš.
6.2. Veicināšanas balvas.
7. Konkursa pieteicējs.
Biedrība „In Patria Credere"Papildinformācija par konkursu pa tālruni 29817107 un mājas lapā www.kalpaks.lv

Komentāri (0)  |  2012-11-13 10:57  |  Skatīts: 1138x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ