skribents007.1s.lv

 


R. Blaumaņa literārās prēmijas 9. konkurss.Skolēniem!


R. Blaumaņa literārās prēmijas 9. konkursa

NOLIKUMS

Mērķis: 1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”.

      2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.

Organizatori:

      R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība,

       biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”.

Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi.

Tēmas:

        7. -9. klašu skolēniem – A4 – 1-2 lapas, 12. lieluma burtiem

 1.Brakos ir varen jauki.

 2.Es satiku savu R. Blaumani.

 3. „Ko tu šodien vari padarīt, tā neatstāj uz rītdienu.” (R. Blaumanis)

      10. – 12. klašu skolēniem – A4 – 3-4 lapas, 12. lieluma burtiem

 1.  R. Blaumanim Braki, man ……. (savas mājas).

 2.  Pārdomas par kādu R. Blaumaņa darba iestudējumu.
 3. „Zeltu dabū caur daudzkārtēju skalošanu.” (R. Blaumanis)

Vērtēšanas kritēriji:

  • Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.
  • Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.
  • Latviešu valodas literāro normu ievērošana.

Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2013. gada 21. oktobrim pa pastu vai elektroniski, e-pasts: braki2@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot foto.

        Ja raksta par tematu „R. Blaumanim Braki, man …. (savas mājas)”, jāpievieno savas mājas foto.

Adrese: R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV – 4840

Kontakttālrunis: 64871569, 26498099, 26406289

Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte – R. Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” vadītāja, biedrības „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”priekšsēdētāja

Vērtēšanas komisija:

      Anna Kuzina – R. Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” vecākā speciāliste

        Mārīte Breikša – Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

        Dace Zvirgzdiņa – Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja literatūras sektora vadītāja

Sanita Dāboliņa – filoloģe

Konkursa rezultāti apskatāmi pēc 2013. gada 19. novembra Braku muzeja mājas lapā www.braki.lv

Apbalvošana 2013. gada 7. decembrī Ērgļu saieta namā.

Balvu fonds

                    7. – 9. klase                                                               10. – 12. klase

                  1. vieta – 50 lati                                                          1. vieta – 70 lati

                  2. vieta – 35 lati                                                          2. vieta – 50 lati

                  3. vieta – 20 lati                                                          3. vieta – 30 lati

 Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.

Komentāri (0)  |  2013-05-16 13:48  |  Skatīts: 1851x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ