skribents007.1s.lv

 


Konference "Jaunais literatūrā Latvijā: 2000-2013" - 15.martā.


Literāro tekstu vietne Ubi Sunt, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Literatūras centru, teātra aktuālo procesu vietni Kroders, piejūras pilsētu literāro izdevumu Vārds un interneta žurnālu Satori organizē konferenci, kas veltīta jaunākās literatūras izpētei.

KONFERENCES PROGRAMMA:

Reģistrācija/Registration/ Регистрация

9:30 – 10:00

Ievadruna/Organisers’ Speech/ Вступительная речь

10:00 – 10:10

Pirmā sēde/First Session/ Первая секция

10:10 – 11:20

Sēdes vadītājs/Head of Session/ Ведущий секции:

Maksims Ivanovs

10:10 – 10:30

Наталья Шрома/Nataļja Šroma

Латвийский университет/Latvijas Universitāte/University of Latvia

Об объединениях русских литераторов Латвии

Par Latvijas krievu literārajām apvienībām

On the Literary Associations of Latvian-Russians

10:30 – 10:50

Artūrs Punte, Pēteris Draguns

Tekstgrupa „Orbīta”/Creative Collective „Orbita”/ Творческое объединение „Орбита”

Orbītas bilingvālo izdevumu pieredze un atdzejošanas prakse

Bilingual publications’ experience and translation practice of „Orbīta”

Опыт билингвальных изданий и перевода стихов группы Орбита

10:50 – 11:10

Ilva Skulte

Rīgas Stradiņa universitāte/Riga Stradiņš University/ Рижский университет имени П. Страдыня

Remediācija kā retorikas paņēmiens grupas "Orbita" multimediālās dzejas darbos

Remediation as method of rethorics in the multimedia poetry works of creative collective „Orbita”

Ремедиация как риторический приём в мультимедийных стихотворных работах группы «Орбита»

Jautājumi/Questions/ Вопросы

11:10 – 11:20

Kafijas pauze/ Coffee Break/Кофейная пауза

11:20 – 11:35

Otrā sēde/Second Session/ Вторая секция

11:35 – 13:05

Sēdes vadītāja/Head of Session/ Ведущий секции: Jūlija Dibovska

11:35 – 11:55

Наталья Кононова/Nataļja Kononova

Латвийский университет /Latvijas Universitāte/University of Latvia

Художественный мир Фаины Осиной (сборник «Осевки»)

Fainas Osinas (krājums „Atsijas”) mākslinieciskā pasaule

Faina Osina’s artistic world (collection „Stiftings”

11:55 – 12:15

Inese Suhane

Daugavpils Universitāte/Daugavpils University/ Даугавпилский университет

Laiks un telpa Sergeja Pičugina stāstā „Kuprītis”

Time and Space in the story of Sergey Pichugin „Humpback”

Время и пространство в повести Сергея Пичугина «Горбун»

12:15-12:35

Максим Иванов/Maksims Ivanovs

Латвийский университет /Latvijas Universitāte/University of Latvia

Oбраз латвийского общества в романе Гарроса и Евдокимова ‘[голово]ломка’

Latvijas sabiedrības tēls Garrosa un Jevdokimova romānā „rēbuss”

Image of Latvian society in the novel of Garros and Evdokimov „rebus”

Вопросы/Jautājumi/ Questions/

12:35 – 12:45

Pārtraukums/Break/Перерыв

12:45 – 13:45

Trešā sēde/Third Session/ Третяя секция

13:45 – 15:00

Sēdes vadītājs/Head of Session/ Ведущий секции: Pauls Daija

13:45 – 14:05

Bārbala Simsone

Apgāds/ Publishing House/ Издательство „Zvaigzne ABC”

Jauniešu fantāzijas literatūras fenomens Latvijā (2010–2013)

Phenomena of Young Authors’ Fantasy Literature in Latvia (2010–2013)

Феномен молодёжной фентези литературы в Латвии (2010-2013)

14:05 – 14:30

Elīna Skujiņa

Dr. philol.

Blēžu romāna motīvi latviešu literatūrā (2000–2013)

Motifs of Piquaresque Novel in Latvian Literature (2000–2013)

Мотивы плутовского романа в латышской литературе (2000-2013)

14:30 – 14:50

Laura Laurušaitė/ Laura Laurušaite

Lithuanian University of Educational Sciences/ Lietuvas Izglītības zinātņu universitāte/ Литовский университет образовательных наук

Exotic countries in Lithuanian and Latvian contemporary migrant literature: China, Turkey, and Georgia

Eksotiskās zemes lietuviešu un latviešu mūsdienu migrantu literatūrā: Ķīna, Turcija, Gruzija

Экзотические страны в современной литературе литовских и латышских мигрантов: Китай, Турция и Грузия

Jautājumi/Questions/Вопросы

14:50 – 15:00

Kafijas pauze/ Coffee Break/ Кофейная пауза

15:00 – 15:15

Ceturtā sēde/ Fourth Session/ Четвертая секция

15:15 – 16:45

Sēdes vadītāja/Head of Session/ Ведущий секции – Bārbala Simsone

15:15 – 15:35

Līvija Baumane

Latvijas Universitāte/University of Latvia/Латвийский университет

Sievietes "iniciācijas" ceļš: laikmets un konteksti. Inga Ābele "Paisums" (2008) un Angelika Gailīte "Dzīves zaļais koks" (1947)

Path of Women’s „Initiation”: epoch and contexts. Examples from Inga Ābele’s „High Tide” (2008) and Angelika Gailīte’s „Green Tree of Life” (1947)

Путь „инициации» женщины: эпоха и контексты. Инга Абеле «Прилив» (2008) и Ангелика Гайлите «Зеленое дерево жизни» (1947)

15:35 – 15:55

Arturs Skutelis

Latvijas Universitāte/University of Latvia/ Латвийский университет

Stāstu uzbūve Osvalda Zebra stāstu krājumā “Brīvība tīklos”

Structure of Stories in Osvalds Zebris’ storybook „In the Nets of Freedom”

Построение рассказов Освальда Зебра в сборнике «Свобода в сетях»

15:55 – 16:15

Rūdolfs Kristbergs

Latvijas Universitāte/University of Latvia/Латвийский университет

Komisma paņēmieni Viļa Lācīša romānā „Stroika ar skatu uz Londonu”

Techniques of the Comic in Vilis Lācītis’ novel „A Construction With A View to London”

Приёмы комического в романе Вилиса Лацитиса «Стройка с видом на Лондон»

16:15 – 16:35

Jūlija Dibovska

Latvijas Universitāte/University of Latvia/Латвийский университет

Kino Ingas Žoludes prozā

Cinema in the Prose of Inga Žolude

Кино в прозе Инги Жолуде

Jautājumi/Questions/Вопросы

16:35 – 16:45

Kafijas pauze/ Coffee Break/Кофейная пауза

16:45 – 17:00

Piektā sēde/Fifth Session/ Пятая секция

17:00 – 18:10

Vadītāja/Head of Session/Ведущий секции – Ilva Skulte

17:00 – 17:20

Sintija Kampāne

Mg. philol.

Laiks un telpa Edvīna Raupa dzejā: "putn" un "mirklis šis"

Time and Space in the Poetry of Edvīns Raups: „bird” and „moment this”

Время и пространство в поэзии Эдвина Раупа: "птиц" и "мгновение это"

17:20 – 17:40

Marians Rižijs

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts/ Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia/Институт литературыфольклора и искусства Латвийского университета

Rakstniecības un mūzikas muzejs/ Museum of Literature and Music/ Музей литературы и музыки

Nomales globālā aristokrātija jeb vēl viena jaunākā paaudze latviešu dzejā

Global Aristocrasy of Suburbs or Another Latest Generation in Latvian Poetry

Глобальная аристократия с окраины или еще одно новейшее поколение в латышской поэзии

17:40 – 18:00

Kristiāna Kārkliņa

Latvijas Universitāte/University of Latvia/Латвийский университет

Pilsētas motīvi Arvja Vigula dzejā

Urban Motifs in the Poetry of Arvis Viguls

Городские мотивы в поэзии Арвиса Вигула

Jautājumi/Questions/ Вопросы

18:00 – 18:10

Konferences noslēguma uzruna/ Conclusion Speech/ Заключительная речь

18:10 – 18:15

Komentāri (0)  |  2014-03-10 13:29  |  Skatīts: 1167x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ