skribents007.1s.lv

 


Nacionālais bestsellers 2014/2015! Romānu konkurss!


Apgādā Zvaigzne ABC šogad nenotiek jau daudzu gadus ierastais bērnu un jauniešu oriģinālliteratūras konkurss: tā vietā Apgāds aizsāk jaunu tradīciju – oriģinālromānu konkursu ar devīzi “Nacionālais bestsellers 2014./2015”.

Konkurss tiek izsludināts ar mērķi veicināt tādu romānu tapšanu, kuri uzrunātu plašu lasītāju loku, stiprināt latviešu literatūras prestižu lasītāju vidū, kā arī sekmēt jaunu literāro talantu rašanos un attīstību.

Konkurss ir anonīms un notiek divās kārtās.

Pirmajā kārtā ( no šī gada 15. jūnija līdz 2015. gada 1. janvārim) un otrajā kārtā ( no 2015. gada 1. janvāra līdz 15. jūnijam) katrs esošais un topošais rakstnieks ir aicināts iesniegt Apgādā sava romāna manuskriptu. Rakstnieki aicināti konkursa darbus izdrukas un elektroniskā formātā iesūtīt pa pastu vai atnest personiski uz Apgādu.

Konkursa pirmās kārtas uzvarētāji tiks paziņoti ne vēlāk kā 2015. gada 1. jūnijā, bet otrās kārtas uzvarētāji – ne vēlāk kā 2015. gada 1. oktobrī.

Iesniegtos manuskriptus vērtēs žūrija, un uzvarētāju darbi tiks publicēti Apgādā Zvaigzne ABC.

Katras kārtas uzvarētājiem paredzēta naudas prēmija EUR 5000,- apmērā, savukārt citiem autoriem, kuru darbi izpelnīsies žūrijas atzinību, paredzētas veicināšanas balvas EUR 1000,- apmērā.

 Konkursā tiek gaidīti dažādu žanru darbi – vēsturiskie, fantastikas, piedzīvojumu, dzimtas stāsti, kā arī citos žanros tapuši romāni.

Konkursā aicināti piedalīties gan pieredzējuši rakstnieki, gan debitanti, kuriem top pirmie romāni.

KONKURSA NOLIKUMS

Konkursa devīze: Nacionālais bestsellers

Konkursa mērķis: Veicināt tādu romānu tapšanu, kuri uzrunātu plašu lasītāju loku. 

Konkursa uzdevumi:

veicināt latviešu literatūras apriti, atrast taiarvien jaunu potenciālo lasītāju loku, stiprināt latviešu literatūras prestižu lasītāju vidū;

rosināt profesionālus autorus rakstīt romānus, kas saistītu plašu lasītāju auditoriju;

sekmēt jaunu talantu rašanos un attīstību.

 

Aicinām konkursa darbus iesniegt visās minētajās kategorijās

Vēsturiski romāni / Dzimtas romāni

Sieviešu romāni / Sadzīves romāni

Detektīvromāni / Dēku un piedzīvojumu romāni

Erotiskie romāni / Fantāzija un fantastika

u.c.

 

Noteikumi.

Konkursā jāiesniedz iepriekš nepublicēts romāna manuskripts.

Aicinām piedalīties gan pieredzējušus autorus, gan autorus ar debijas darbiem.

Darba tematiku brīvi izvēlas autors.

Iesniedzot romānu vērtēšanai, autors uzņemas pilnu atbildību par to, ka iesniegtais ir oriģināldarbs. Darbi ar plaģiāta iezīmēm tiks diskvalificēti.

Darba apjoms – ne mazāk kā sešas autorloksnes (240 000 zīmes ar atstarpēm)

Galvenie vērtēšanas kritēriji:

sižeta oriģinalitāte

mākslinieciskums;

kompozicionālais veselums;

spēja aizraut lasītāju, uzturēt intrigu līdz beigām.

 

Darbu iesniegšana.

Darbam jābūt anonīmam, ar nosaukumu. Darbam jāpievieno aizlīmēta aploksne, uz kuras uzrakstīts darba nosaukums. Aploksnē ievietojamas ziņas par autoru – vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese. Ja darbam ir vairāki autori, jānorāda informācija par visiem autoriem.

Darbs jāiesniedz gan datordrukā, gan elektroniski (CD, USB zibatmiņā). Darbā jāievēro šādi parametri: šrifts Times New Roman, burtu lielums 12, rindu intervāls 1,5. Darba drukātā versija jāiesniedz neiesietā veidā, tās lappusēm jābūt secīgi numurētām. Darba datorversija saglabājama kā .doc vai. rtf fails. Vēlams neizmantot formatējuma veidus, kas apgrūtina darba lasīšanu (piemēram, tekstā ievietoti attēli, lappušu malu noformējums).

Ja darbam pievienoti vizuālie materiāli (fotogrāfijas, ilustrācijas), tiem jābūt atsevišķā mapē, uz kuras uzrakstīta darba devīze, arī pievienotajā datu nesējā vizuālajiem materiāliem jābūt atsevišķā mapē.

 Uzmanību! Ja darbam tiek pievienotas ilustrācijas, lūdzam sūtīt to kopijas, nevis oriģinālus!

Ja darba fragmenti ir publicēti internetā, līdz darba iesniegšanai konkursā tie no turienes jāizņem; pretējā gadījumā darbs tiek diskvalificēts.

Darbam jābūt pabeigtam. Konkursā netiek vērtētas atsevišķas romānu nodaļas.

Ja viens autors konkursā iesniedz vairākus darbus, aploksne ar datiem un datu nesējs ar darba elektronisko versiju jāpievieno katram darbam.

Darbu iesniedzot,  autors ar to apliecina savu piekrišanu darba publicēšanai, licencēšanai trešajām personām (šai gadījumā autors saņem 50% no ieņēmumiem par licenci), un tulkošanai.

Darbus var iesniegt Apgādā Zvaigzne ABC Rīgā, K. Valdemāra ielā 6(Latviešu valodas, literatūras un mākslas redakcijā) katru darba dienu no 10.00 līdz 12.00 un no 14.00 līdz 16.00) vai sūtīt pa pastu ar norādi „Konkursam Nacionālais bestsellers” uz adresi: Apgāds Zvaigzne ABC, K. Valdemāra iela 6, Rīga, LV-1010.

 

Vērtēšana un apbalvošana

Darbus vērtē Apgāda Zvaigzne ABC izveidota žūrijas komisija – rakstnieki, literatūrkritiķi, redaktori un bibliotekāri.

Konkursa uzvarētājs katrā konkursa kārtā pēc izdevniecības līguma noslēgšanas saņem honorāru (EUR 5000,-). Uzvarētāju darbi tiek publicēti Apgādā Zvaigzne ABC. Pēc tam, kad pārdoto grāmatas eksemplāru skaits pārsniedzis 3000 eksemplārus, no pārdotajām grāmatām autors papildus saņem 15% no apgrozījuma. Kad grāmatas metiens pārsniedz 5000 eksemplārus, autors saņem 18% no apgrozījuma, bet, sasniedzot 10 000 pārdoto eksemplāru skaitu, autors saņem 20 % no apgrozījuma. Grāmatā tiek ievietots teksts par autora panākumiem konkursā „Nacionālais bestsellers”.

Apgāds, maksājot autoratlīdzību, saglabā tiesības publicēt arī citus iesniegtos manuskriptus, kurus žūrijas komisija atzinusi par konkursa kritērijiem atbilstošiemun izdošanai derīgiem. Šo darbu skaits netiek ierobežots.

Žūrijas komisijai ir tiesības lemt par veicināšanas prēmiju piešķiršanu autoriem, kuru darbi atzīti par izdošanai derīgiem – ne mazāk kā EUR 1000,- apmērā par vienu darbu. Šim nolūkam konkursa fondā tiek rezervēta summa EUR 5000,- apmērā.

Apgāds Zvaigzne ABC patur tiesības prēmijas nepiešķirt un/vai darbus nepublicēt, ja iesniegtie darbi, pamatojoties uz žūrijas komisijas vērtējumu, neatbilst konkursa kritērijiem.

 

Konkursa  norise

 

Darbu iesniegšana pirmajā kārtā notiek no 2014. gada 15. jūnija līdz 2015. gada 1. janvārim. Ņemot vērā, ka darbs pie romāna prasa ilgu laiku, izsludinām arī konkursa otro kārtu, kurai darbus var iesniegt no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 15. jūnijam.

Darbu vērtēšana pirmajai kārtai norisinās no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 1. maijam. Otrajai kārtai darbu vērtēšana risināsies no 2015. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 1. septembrim.

Konkursa pirmās kārtas uzvarētāji tiek paziņoti ne vēlāk kā 2015. gada 1. jūnijā. Otrās kārtas uzvarētāji – ne vēlāk kā 2015. gada 1. oktobrī.

Konkursa nepublicējamo darbu CD un USB zibatmiņas autori var saņemt atpakaļ Apgādā Zvaigzne ABC.

Konkursa teksta manuskriptu izdrukas nerecenzē un atpakaļ neizsniedz.

 

KONTAKTI:

Apgāda Zvaigzne ABC

Latviešu valodas, literatūras un mākslas redakcija

K. Valdemāra iela 6,

Rīga, LV-1010

tālr.: 67228609

e-pasts: latvalred@zvaigzne.lv

Komentāri (0)  |  2014-06-10 20:39  |  Skatīts: 2232x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ