skribents007.1s.lv

 


R. Blaumaņa literārās prēmijas 10. konkurss.


R. Blaumaņa literārās prēmijas 10. konkursa
NOLIKUMS

Mērķis: 1. Veicināt skolēnu dziļāku interesi par latviešu literatūras klasiķi R. Blaumani un viņa dzīves un darba vietu „Brakiem”.
      2. Attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.
Organizatori: 
      R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu novada pašvaldība,
       biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”.

Dalībnieki: Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi.

Tēmas:
        7. -9. klašu skolēniem – A4 – 1-2 lapas, 12. lieluma burtiem

 1.  Ko es meklēju un atrodu Brakos.
 2.  Kopā ar R. Blaumaņa noveles „Nāves ēnā” varoņiem uz ledus gabala.
 3. „Pasaulē jau nu tā gan ir: ikkatram jāskatās uz priekšu.” (R. Blaumanis)

      10. – 12. klašu skolēniem – A4 – 3-4 lapas, 12. lieluma burtiem

1.   Kas saistās ar R. Blaumani manā novadā (pagastā, pilsētā).
2.  R. Blaumaņa literāro darbu varoņi – mani domubiedri.
 3. „Es meklēju ideālu starp dzīviem cilvēkiem.” (R. Blaumanis)

Vērtēšanas kritēriji:

 • Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.

 • Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.

 • Latviešu valodas literāro normu ievērošana.

  Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2014. gada 20. oktobrim pa pastu vai elektroniski, e-pasts: braki2@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāja vārdu un uzvārdu, savu e-pastu, adresi, telefona numuru un pievienojot foto.

  Adrese: R. Blaumaņa memoriālmuzejs „Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV – 4840

  Kontakttālrunis: 64871569, 26498099, 26406289

  Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte – R. Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” vadītāja, biedrības „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums”priekšsēdētāja

  Vērtēšanas komisija:

        Anna Kuzina – R. Blaumaņa memoriālmuzeja „Braki” vecākā speciāliste

          Mārīte Breikša – Ērgļu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

          Linda Šmite – Bebru pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, rakstniece

  Sanita Dāboliņa – filoloģe

  Konkursa rezultāti apskatāmi pēc 2014. gada 19. novembra Braku muzeja mājas lapā www.braki.lv

  Apbalvošana 2014. gada 6. decembrī Ērgļu saieta namā.

  Balvu fonds

                      7. – 9. klase                                                               10. – 12. klase

                    1. vieta – 70 eiro                                                          1. vieta – 100 eiro

                    2. vieta – 50 eiro                                                          2. vieta – 70 eiro

                    3. vieta – 30 eiro                                                          3. vieta – 45 eiro

   

  Vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas un atzinības.

Komentāri (0)  |  2014-09-04 08:06  |  Skatīts: 2706x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ