skribents007.1s.lv

 


Sācies jauns lata romānu konkurss. Iedvesmojies un piedalies!


Komentārs:

HENRIETTA FERNANDO* - 2016-12-12 08:51
Sveiki,
Tas ir, lai informētu plašu sabiedrību, ka misis Henrietta Fernando, cienījama privātu aizdevumu aizdevējs ir atvērusi finanšu iespēju visiem, kam vajadzīga nekādu finansiālu palīdzību. Vai jums ir nepieciešams steidzami aizdevumu, lai notīrītu savu parādu vai jums ir nepieciešama kapitāla aizdevumu, lai uzlabotu savu biznesu? Vai jums ir pagriezts pa bankām un citām finanšu iestādēm? Redzēt ne tālāk, jo mēs esam šeit, lai visiem jūsu finanšu problēmas. Mēs piedāvājam ātru un uzticamu saņēmējvalstīm aizdevumus starp € 5000 un € 50.000.000 ar zemu procentu likmi 2%, cilvēkiem, uzņēmumiem un sabiedrībai skaidru un saprotamu noteikumiem un nosacījumiem, kas perfekti atbilstu jums.
Nav kredīta pārbaude nepieciešama, 100% garantēta.

Rakstiet mums piemērot tagad: (henriettafernandoloanfirm@gmail.com)Lata romāna konkursa mērķi ir:
1. nodrošināt vienādus konkurences apstākļus visiem romānu rakstītājiem, kas raksta latviešu valodā;
2. atrast un publicēt jaunu autoru literāros romānus;
3. celt latviešu oriģinālliteratūras popularitāti un konkurētspēju Latvijas tirgū;
4. nodrošināt ar visdažādāko paaudžu un dažādās Latvijas malās dzīvojošo autoru regulāru mākslinieciski kvalitatīvu literāro romānu publicēšanu “Latvijas Avīzē” un grāmatās.
Konkursā paredzētas piecas nominācijas:
1. pirmās trīs vietas labāko romānu autoriem, attiecīgi nodrošinot honorārus līdz EUR 4000, EUR 3000, EUR 2000;
2. debijas balva;
3. veicināšanas prēmija.
Žūrijai ir tiesības nomināciju skaitu un autorhonorāru apjomu mainīt atbilstoši iesniegto darbu kvalitātei.

 Noteikumi.

Konkursā jāiesniedz nepublicēts romāna manuskripts. Romāniem jābūt ar raitu sižetu, piemērotiem drukāšanai turpinājumos. Romāna tematikai jābūt atbilstošai izvēlētajam žanram, ikvienam lasītājam labi saprotamai.
 Romāna apjoms tiek ierobežots līdz 350 tūkst. zīmēm.  
 Galvenie vērtēšanas kritēriji: 1. tematiskā aktualitāte un atbilstība avīzes romāna stilam; 2. mākslinieciskums; 3. kompozicionālais veselums; 4. oriģinalitāte; 5. tehniskā izpildījuma kvalitāte un atbilstība poligrāfiskajai pavairošanai.

Romānu iesniegšana 

• Romānam  jābūt  anonīmam,  ar  nosaukumu.  Romānam  jāpievieno  aizlīmēta aploksne  ar  to  pašu  nosaukumu  un  ziņām par  autoru    vārds,  uzvārds,  personas kods, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese un CV. Ja romānam ir vairāki autori, jānorāda informācija par visiem autoriem.

• Romāns  jāiesniedz  gan  datordrukā,  gan  elektroniski  (CD,  USB  zibatmiņā). Romānā jāievēro šādi parametri: šrifts Times New Roman, burtu lielums 12, rindu intervāls  1,5.  Romāna  drukātā  versija  jāiesniedz  neiesietā  veidā,  tās  lappusēm jābūt  secīgi  numurētām.  Romāna  datorversija  saglabājama    .doc  vai  .rtf  fails. Vēlams  neizmantot  formatējuma  veidus,  kas  apgrūtina  romāna  lasīšanu (piemēram, tekstā ievietoti attēli, lappušu malu noformējums).

 • Manuskriptam  jābūt  autora  oriģinālromānam.  Romāni  ar  plaģiāta  pazīmēm  tiek diskvalificēti.

 • Ja romāna fragmenti ir publicēti internetā, līdz romāna iesniegšanai konkursā tie  jāizņem; pretējā gadījumā romāns tiek diskvalificēts.

• Romānam  jābūt  pabeigtam.  Konkursā  netiek  vērtētas  atsevišķas  lielāka  apjoma romānu, piemēram, romānu sēriju, daļas.

• Ja autors konkursā iesniedz vairākus romānus, aploksne ar datiem un datu nesējs ar romāna elektronisko versiju jāpievieno katram romānam.

 • Romānu iesniedzot, autors apliecina piekrišanu romāna publicēšanai.

• Romāni jāiesniedz A/S  Lauku Avīze Rīgā, Dzirnavu ielā 21 katru darba dienu no 9.00 līdz līdz 18.00) vai sūtot pa pastu ar norādi „Lata romānu konkursam 2015″  uz adresi: A/S “Lauku Avīze”, Dzirnavu ielā 21, Rīga, LV-1010. Vērtēšana un apbalvošana

• Romānus vērtē A/S Lauku Avīze izveidota žūrijas komisija.

• Konkursa  uzvarētājs  katrā  nominācijā  pēc  izdevniecības  līguma  noslēgšanas saņem  honorāru.  Uzvarētāju  romāni  tiek  publicēti  izdevniecībā  Lauku  Avīze. Grāmatā  tiek  ievietots  teksts  par  autora  panākumiem  konkursā.  Izdevniecība, maksājot  autoratlīdzību,  saglabā  tiesības  publicēt  arī  citus  iesniegtos manuskriptus, kurus žūrijas komisija atzinusi par konkursa kritērijiem atbilstošiem un izdošanai derīgiem. Šo romānu skaits netiek ierobežots.

• Žūrijas komisijai  ir  tiesības lemt  par veicināšanas prēmiju  piešķiršanu  autoriem, kuru romāni atzīti par izdošanai derīgiem.

• Izdevniecība  Lauku  Avīze  patur  tiesības  prēmijas  nepiešķirt  un/vai  romānus nepublicēt,  ja  iesniegtie  romāni,  pamatojoties  uz  žūrijas  komisijas  vērtējumu, neatbilst konkursa kritērijiem.

Žūrija.

 Monika Zīle   Žurnāliste un kolorīta rakstniece – grāmatās apkopotas un izdotas gan noveletas, stāsti, publicistiska, romāni. Rakstījusi arī lugas, kas iestudētas amatierteātros, gan scenārijus TV  seriāliem  humoreskas.  Vairāku  pavārgrāmatu  autore  un  zīlēšanas  grāmatu  autore. Divkārtēja  autoru  apvienības  AKKA/LAA  bezgalības  balvas  laureāte,  Rakstnieku Savienības biedre.

Aivars Eipurs Dzejnieks  (ar  pseidonīmu  Eduards  Aivars    8  dzejas  krājumi,  no  kuriem  “Es  pagāju”  (2001) un “Sakvojāžs” (2011) godalgoti, vairākkārt nominēts arī par citiem krājumiem.),  dzejoļi  tulkoti  10  valodās.  Prozaiķis,  2  īsprozas  grāmatu  (“Minimas  …”    2008.  un 2013.  gadā)  autors,  literatūrkritiķis  un  publicists,  Rakstnieku  Savienības  biedrs,  RS dzejas un prozas konsultants (kopš 2005. gada). Bijis “Latvijas Avīzes” divu iepriekšējo romānu  konkursu  žūrijas  loceklis.  Studējis  latviešu  valodu  un  literatūru  LVU  (1974– 1979) un baltu filoloģiju LU, bakalaurs (2003). Tulko no krievu, angļu, franču, spāņu un itāļu valodas.

Eva Mārtuža Dzejniece, prozaiķe,  žurnāliste un redaktore, humanitāro zinātņu maģistre teoloģijā un reliģiju  zinātnē. Strādājusi  Latvijas  TV  redakcijā  (1978–1999),  veidojot  literatūrai  veltītus raidījumus, vadījusi kultūras nodaļu laikrakstā “Neatkarīgā Cīņa” (1992–1995), kopš  2000.  gada    laikrakstā  “Latvijas  Avīze”,  bet  kopš  2005.  gada    izdevniecībā  “Lauku Avīze”, ir “Lata romāna” sērijas redaktore. Kopš 1988. gada – Rakstnieku savienības biedre. Triju dzejas krājumu, stāstu un 2 eseju, un  desmit  romānu  autore.  Publicējusies  arī  ar  pseidonīmiem  Digna  Eira  un  Ieva Bondere.

Evija Veide Kopš  2013.  gada  aprīļa  izdevniecības  “Lauku  Avīze”  direktore,  neskaitāmu  grāmatu redaktore, ieguvusi filoloģijas zinātņu doktores grādu. Bijusi speciāliste Rakstniecības, teātra  un  mūzikas  muzeja  Literatūras  nodaļā,  galvenā  redaktore  un  radošā  direktore apgādā  “Jumava”,  darbojas  arī  Starptautiskās  Ventspils  Rakstnieku  un  tulkotāju  mājas rezidentu  atlases  komisijā,  bijusi  “Literatūras  gada  balva  2010”  žūrijā,  piedalījusies valsts pētījumu programmā “Nacionālā identitāte”.

Linda Kusiņa Filoloģijas  zinātņu  doktore,  žurnāliste,  ilggadēja  “Latvijas  Avīzes”  literatūras  un  citu kultūras  jomu  korespondente.  Regulāri  piedalās  zinātniskās  konferencēs,    arī  valsts pētījumu  programmās  “Letonika”  un  “Nacionālā  identitāte”. Viena  no izdevuma  “100 Latvijas sievietes kultūrā  un politikā”  līdzautorēm. Akadēmisko  interešu  lokā pārsvarā latviešu  literatūra  19.  gadsimtā  un 20. gadsimta  pirmajās desmitgadēs,  kā arī sievietes tēls  literatūrā  un  sieviešu  darbība  rakstniecībā.  Jau  piekto  gadu    “Lata  romāna” konkursa žūrijā.

Konkursa norise

• Romānu  iesniegšana  notiek  no  izsludināšanas  brīža  2014.  gada  novembra  līdz 2015. gada 15. martam. • Romānu vērtēšana norisinās no 2015. gada 16. marta līdz 2015. gada 20. aprīlim. • Konkursa uzvarētāji tiek paziņoti ne vēlāk kā 2015. gada 30. maijā. • Konkursa  nepublicējamo  romānu  CD  un  USB  zibatmiņas  autori  var  saņemt atpakaļ izdevniecība Lauku Avīze. • Konkursa teksta manuskriptu izdrukas nerecenzē un atpakaļ neizsniedz. KONTAKTI: Izdevniecība Lauku Avīze Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010 tālr.: 67096632 e-pasts: eva.martuza@la.lv

Komentāri (2)  |  2014-12-01 20:35  |  Skatīts: 3201x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
HENRIETTA FERNANDO* - 2016-12-12 08:51
Sveiki,
Tas ir, lai informētu plašu sabiedrību, ka misis Henrietta Fernando, cienījama privātu aizdevumu aizdevējs ir atvērusi finanšu iespēju visiem, kam vajadzīga nekādu finansiālu palīdzību. Vai jums ir nepieciešams steidzami aizdevumu, lai notīrītu savu parādu vai jums ir nepieciešama kapitāla aizdevumu, lai uzlabotu savu biznesu? Vai jums ir pagriezts pa bankām un citām finanšu iestādēm? Redzēt ne tālāk, jo mēs esam šeit, lai visiem jūsu finanšu problēmas. Mēs piedāvājam ātru un uzticamu saņēmējvalstīm aizdevumus starp € 5000 un € 50.000.000 ar zemu procentu likmi 2%, cilvēkiem, uzņēmumiem un sabiedrībai skaidru un saprotamu noteikumiem un nosacījumiem, kas perfekti atbilstu jums.
Nav kredīta pārbaude nepieciešama, 100% garantēta.

Rakstiet mums piemērot tagad: (henriettafernandoloanfirm@gmail.com)

Christy Walton* - 2022-04-06 16:23
Sveiki visi!
Es esmu privāts aizdevējs, es piedāvāju aizdevumu 2% apmērā, tas ir likumīgs uzņēmums ar godu un atšķirību, mēs esam gatavi jums palīdzēt jebkurā jūsu finansiālajā problēmā, mēs piedāvājam visa veida aizdevumu, tāpēc, ja jūs interesē šis aizdevuma piedāvājums lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: (christywalton355@gmail.com) Norādiet arī tālāk norādīto informāciju, lai mēs varētu nekavējoties turpināt aizdevumu.

Vārds:
Nepieciešamā summa:
Ilgums:a
valsts:
Aizdevuma mērķis:
Mēneša ienākumi:
Telefona numurs:
Sazinieties ar mums, norādot iepriekš minēto informāciju pa e-pastu: christywalton355@gmail.com
Ar cieņu jums visiem.


- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ